Η νέα Δράση του
ΕΣΠΑ “e-lianiko” έφτασε!

Η νέα Δράση του ΕΣΠΑ ``e-lianiko`` έφτασε!

Επιδοτεί έως 5000 ευρώ για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος από μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.

Οι Pixellαδες είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε στην ψηφιοποίηση της επιχείρησης σας.

 • Αναλαμβάνουμε για εσάς την υποβολή του φακέλου για την επιχορήγηση.
 • Σας συμβουλεύουμε για την αγορά του σωστού τεχνολογικού εξοπλισμού για το νέο σας ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Φτιάχνουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό  E-shop, σχεδιασμένο για εσάς, βασισμένο στις ανάγκες σας, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Επιμελούμαστε γραφιστικά το E-shop, φωτογραφίζουμε τα προϊόντα σας και προετοιμάζουμε τις διαφημίσεις για τα social media.
 • Οργανώνουμε όλα τα εργαλεία που θα χρειαστείτε και σας εκπαιδεύουμε στην ορθή  χρήση τους.
 • Σας παραδίδουμε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, έτοιμο προς χρήση με όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την αποτελεσματική προώθηση του.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 • Nα έχουν κύρια Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) με εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού. Χωρίζονται σε Υφιστάμενες με ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019, και Νεοσύστατες με ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την7/11/2020.
 • Nα διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.
 • Να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:

 • Να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive.

 • Να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

 • Να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Επιδότηση εώς 5000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

 • Eεξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
Ακόμα το σκεφτεσαι?Επικοινώνησε μαζί μας! Δεν κοστίζει τίποτα.